font_preload
PL / EN

Partners

 

logo cire

Wejście w życie zapisów ustawy Prawo Energetyczne, umożliwiające powstanie krajowego rynku energii, spowodowało zapotrzebowanie na informacje związane z możliwościami oraz warunkami handlu energią elektryczną, cieplną i gazem. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było utworzenie wertykalnego portalu CIRE, którego misja określona została jako “gromadzenie i udostępnianie obiektywnych oraz wyczerpujących informacji i wiedzy dotyczących krajowego i zagranicznych rynków energii|”.

Cele CIRE.pl

  • dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wyczerpujących oraz powszechnie dostępnych informacji i wiedzy dotyczących rynków energii,
  • stworzenie niezależnego forum wymiany poglądów na tematy związane z obrotem energią,
  • popularyzacja wiedzy dotyczącej krajowych i zagranicznych rynków energii.

CIRE.pl utworzone zostało przez firmy WINUEL SA. i Partner na Rynku Energii Sp. z o.o. oraz Politechnika Śląska.
Właścicielem portalu jest Agencja Rynku Energii SA

logo_wysokienapiecie.plWysokieNapiecie.pl to portal opisujący mechanizmy rządzące energetyką i jej wpływ na całą gospodarkę. W przystępny sposób tłumaczymy zjawiska, które inni pomijają lub wyjaśniają branżowym językiem. Piszemy teksty dla wszystkich ludzi interesujących się gospodarką i rozumiejących, że to właśnie procesy w niej zachodzące rozstrzygają  o naszej przyszłości na wiele lat. I jeszcze jedno ważne zastrzeżenie: jakkolwiek portal jest finansowany przez firmy energetyczne, to nie wpływają one w żaden sposób na treść i dobór tematów. Za to – także za błędy i niedociągnięcia – odpowiadamy wyłącznie my.

gaz łupkowy logo

Portal gazlupkowy.pl powstał z myślą stworzenia profesjonalnej, kompetentnej i na bieżąco aktualizowanej platformy, poświęconej najważniejszym aspektom wydobycia gazu ziemnego z łupków. W ciągu kilku miesięcy nasz serwis stał się jednym z największych mediów informacyjno-edukacyjnych zajmujących się tematyką gazu łupkowego. W poszukiwaniu najważniejszych informacji codziennie odwiedzają nas zarówno osoby bezpośrednio związane branżą energetyczną: pracownicy firm wydobywczych, naukowcy, jak i wszyscy pozostali zainteresowani przyszłą działalnością wydobywczą.

Staramy się, aby nasz serwis był miejscem wolnym od stereotypów, demagogii i niepotwierdzonych opinii. Naszym głównym celem jest kompleksowe informowanie i upowszechnianie wiedzy na temat gazu z łupków oraz wpływu jego wydobycia na otoczenie.

W swoich działaniach szczególną uwagę kierujemy na społeczności lokalne. Misją naszego portalu jest bowiem stworzenie wirtualnego forum wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy specjalistami, a wszystkimi zainteresowanymi użytkownikami Internetu.

 

InfrastrukturaCzasopismo „Infrastruktura Transportu” spina tematycznie w jedną całość zagadnienia związane z infrastrukturą transportu szynowego. Jesteśmy specjalistycznym, niezależnym czasopismem kompleksowo i profesjonalnie zajmującym się od strony teorii i praktyki zagadnieniami tworzenia i utrzymania infrastruktury komunikacyjno-transportowej. Na łamach naszego czasopisma prezentujemy: technikę i technologie, komentarze i wypowiedzi najlepszych specjalistów w branży, tematykę prawną, wydarzenia, wizerunek działających w Polsce firm. Nieobce są nam problemy sektora i wyzwania stojące zarówno przed nim, jak i przed różnymi branżami przemysłu.

Shares